Chúng tôi có hơn 999+ mẫu phụ kiện ngành cân điện tử như: Quả cân chuẩn F1, F2, M1, M2 - Sạc Adapter - Boarch mạch - Đèn báo động Hi-Lo-Ok  - Máy in hóa đơn - Máy in tem mã vạch - Máy quét mã vạch - Giấy in

Phụ kiện ngành cân